Bulletin Board Systems

Een enkeling zal het zich nog herinneren: voordat Internet groot werd in Nederland waren er Bulletin Board Systems (bbs-en). Computers waar je op in kon bellen die publiek toegankelijke software draaiden waarop je berichten kon uitwisselen en bestanden delen.

De backup van BBS Koos z'n Doos was nog goed te lezen en dus stel ik soms wat dingen daaruit hier ter beschikking. Dit afhankelijk van tijd, of het formaat nog relevant en toegankelijk is. Omschrijvingen zijn grotendeels direct uit de FILES.BBS bestanden zoals ze van het BBS kwamen.

Some may remember it: before Internet got big we had Bulletin Board Systems. Computers you could dial into running publicly accessible software to exchange messages and files.

The backup of my BBS, BBS Koos z'n Doos was still readable so I make files from it available. This depending on time available and whether the format of the files is still relevant and accessible. Descriptions are most from the FILES.BBS files as they came from the BBS.

Beschikbare files

Algemene BBSlijst Nederland de abnlijsten die ik nog kon vinden / aangevuld door anderen
N(eutrale) N(ederlandse) B(ulletin Board) L(ijst)
Nog meer bbs lijsten en nodelijsten
TradeNet informatie en nodelijst
TRI-NET MMnet and EroticaNet information and nodelist
FreeLinK netwerk voor koppelen onafhankelijke fidonet technologie netwerken
Text files
Fidonet standards
Electronic Magazines
Software die ik ooit zelf schreef en verspreidde voor MS-DOS
AIDS informatie

Koos van den Hout